Mijara MH: li ser soza bi her tiştî bawer bikî!

MH
MH
MH